Nộp hồ sơ cho chúng tôi!
APPLY

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Chào bạn, sau khi nhận được thông tin ESCC Aviation sẽ tiến hành kiểm tra thông tin và liên lạc lại với bạn sau khi hoàn tất.
Đối tác của chúng tôi

Những hãng hàng không hàng đầu Việt Nam và châu Á đang hợp tác với VOR. Bạn đã sẵn sang để bay cùng họ?

Hình ảnh sự kiện

Các hoạt động và lớp huấn luyện của ESCC Aviation

Cần thêm thông tin?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi nhận được thông tin.