Chương trình phong phú, đang dạng, được thiết kế cho nhiều đối tượng khách hàng, doanh nghiệp khác nhau.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chương trình cụ thể:

A. Dynamic Business English:

Tập trung vào các khái niệm, từ vựng và các tình huống giao tiếp liên quan đến một số ngành công nghiệp (phù hợp với DN khối thương mại – sản xuất).

06 phần của khóa học sẽ giúp học viên không chỉ nghe, nói lưu loát mà còn có thể trình bày viết báo cáo, so sánh sản phẩm, thuyết trình, hội họp, đàm phán thương lượng bằng tiếng anh…

Course overview:

B. Functioning in Business:

Sử dụng Video thuyết trình và tương tác với các tình huống giúp người học có nhiều cơ hội thực hành giao tiếp trong môi trường văn phòng, du lịch, nhà hàng, khách sạn (phù hợp với Doanh nhân và nhân viên văn phòng).

Course overivew:

C. Hospitality English:

Được thiết kế riêng cho lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và du lịch.
06 bài học tập trung vào những ngữ cảnh trong giao tiếp, ứng xử thường xảy ra tại nhà hàng, khách sạn và du lịch (như yêu cầu, từ chối, đề xuất, xác nhận ….) thông qua các tình huống và công việc cụ thể.

Course overview: