Khóa học phù hợp với chương trình đào tạo giáo viên sau đại học, giúp giáo viên chuẩn bị tốt hơn các kỹ năng giảng dạy, sử dụng công nghệ trong các bài giảng để giúp học sinh có những giờ học sinh động và hiệu quả hơn.

Course overview:
Teacher Training course

Liên lạc với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.