Không ch hc! Hc! Hc!

ESCC còn mang đến cho các bn nhng khong thi gian thư giãn sau gi hc và s gn kết cng đng thông qua các hot đng nhóm.

Tranh tài, đ sc gia các lp – mng l Giáng sinh và năm mi.

Theo bn, lp nào dành gii đây?!

Tht đau đu cho Ban Giám Kho )