Câu khẩu hiệu này đã được rất nhiều bạn học viên thích thú và sử dụng. Trò chơi “đấu giá” đã được các giáo viên của ESCC lên kịch bản để tạo sân chơi cho các học viên có thêm cơ hội thực hành giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là sử dụng các thuật ngữ kinh doanh thương mại trong công việc hàng ngày …

Buổi sinh hoạt đã diễn ra rất vui và ấn tượng. Cả thầy và trò đều hòa mình vào không khí “như thật” của buổi “đấu giá”. 100% sử dụng Tiếng Anh, các sản phẩm tham gia trong buổi đấu giá “không ai ngờ tới” đã tạo lên những tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người.

Ngoài ra, những buổi sinh hoạt chuyên đề khác như kỹ năng viết C.V xin việc; kỹ năng viết thư tín thương mại; kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng ….đã mang lại nhiều lợi ích cho các bạn học viên.