Ngày 18/3/2019, ESCC đã phối hợp cùng Công ty quản lý bay Miền Bắc triển khai lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hàng không (ICAO Refresher Course) cho kiểm soát viên không lưu đã có ICAO L4 và chuẩn bị năng định lại trình độ thông thạo Tiếng anh theo tiêu chuẩn của ICAO trong năm 2019.

Thành phần tham gia học là các kiểm soát viên không lưu đến từ Sân bay Nội Bài và các sân bay địa phương ở Miền Bắc. Trong quá trình học, một số kiểm soát viên không lưu từ sân bay Nội Bài đã được điều động đi công tác dài ngày tại sân bay Vân Đồn nhưng các anh vẫn đảm bảo thời gian học của mình.

DynEd thực sự là công cụ hiệu quả khi giúp kiểm soát viên không lưu có thể học mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn chủ động. Ngoài ra, DynEd còn giúp kiểm soát viên không lưu rèn luyện đầy đủ theo 6 tiêu chí đánh giá của ICAO: Phát âm (Pronunciation), Cấu trúc (Structure), Từ vựng (Vocabulary), Sự lưu loát (Fluency), Khả năng hiểu (Comprehension) và Khả năng tương tác (Interactions).