Sau 08 tháng tham gia khóa tiếng anh chuyên ngành hàng không sử dụng giáo trình chuyên ngành kết hợp cùng phần mềm DynEd, 20 thợ kỹ thuật tàu bay và 20 phi công của Lữ Đòa 918 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Các anh đã hoàn toàn tự tin khi giao tiếp và vận dụng tốt tiếng anh trong công việc của mình. Chúc các anh ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.